EKPSS Başvuruları Başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 22 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan EKPSS sınavı için Başvurular 6-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmeye başladı. Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi), yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların başvurabileceği sınava ÖSYM Başvuru Merkezlerinden kayıtlar kabul edilmekte olup, İl Müdürlüğümüz Personelleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Denizli ÖSYM İl Koordinatörlüğü Başvuru Merkezinde ortaklaşa çalışma yürütülmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimde sıkıntıları yaşamaması adına yapılan hizmetten faydalanan engelli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, hizmet ulaşımda sıkıntılar minimuma indirilmiş ve işlemler konusunda Engelli vatandaşlarımıza başvuru hususunda rehberlik yapılmıştır.


Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Aslı Yanında Bulundurulmak Zorundadır)
- Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir belge fotokopisi
- Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

- Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)

- EKPSS Aday Başvuru Formu ( Başvuru Merkezi Tarafından Adaylar İçin Temin Edilmektedir)
- EKPSS Engel Bilgi Formu (Başvuru Merkezi Tarafından Adaylar İçin Temin Edilmektedir)Sonraki Sayfa: Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimini Tamamlayan Meslek Elemanlarımız Sertifikalarını Aldı

Önceki Sayfa : Denizli Bozkurt Kadın Açık ve Çocuk Eğitimevi Kurumu-Cezaevinde Aile Eğitim Programı(AEP) Eğitimi