3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

      

        1992 yılından bu yana 3 Aralık Günü, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Engelli bireylerin topluma katılımına destek olmak, haklarının kazanılması ve kullanılmasına yardımcı olmak ve Engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacı ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
       5378 sayılı kanuna göre; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “engelli” olarak tanımlanmaktadır. Nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engellilerimizin sorunlarının çözülmesi, yaşam kalitelerinin yükselmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi, herkesin birer engelli adayı olduğu bilinciyle, hepimizin sorumlulukları arasındadır.    
       İl Müdürlüğümüz engelli vatandaşlarımıza yönelik barınma, bakım, rehabilitasyon ve nakdi yardımlar ile hizmet sunarak engellilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. İlimizde yaşayan ağır engelli kişilere 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde engelli evde bakım hizmeti götürülmektedir. İlimizde; 2006 yılı Kasım ayında ağır engellilerin evde bakım hizmeti başlatılmış olup; 2017 Kasım ayı itibariyle,  4058 kişi bu hizmetten aktif olarak yararlanmaktadır. Evde bakım ücreti olarak ağır engelliye bakım hizmeti veren akraba veya vasiye aylık (1027,06 TL) ücret ödenmektedir. Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engellilere İlimiz bünyesinde 2000 yılından - 2017 Aralık ayına kadar 12930 Engelli Kimlik Kartı düzenlenmiş ve engellilerimize verilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 04.05.2016 tarihinde 48 kapasite ile hizmete açılmış olup, merkezde 13 yaş üstü Engelli kadın bireylere olmak üzere hali hazırda 55 konuğumuza yatılı bakım hizmeti verilmektedir. İlimizde, Müdürlüğümüz denetiminde hizmet veren toplam 240 kapasiteli 3 adet özel engelli bakım merkezi bulunmakta olup, söz konusu merkezlerde ruhsal engelli bireylere yatılı bakım hizmeti verilmektedir.

       Diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Engelli Hizmetlerinde de aileyi bir çözüm birimi olarak görüyoruz. Aile odaklı yürüttüğümüz engelli hizmetlerinde toplam kaliteyi yakalamamız, ancak zihniyet dönüşümü ve farkındalığın arttırılmasıyla mümkün olacaktır.    
      3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, Tüm engelli kardeşlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.


Süleyman ERDOĞAN
Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü