3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

 

  3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu da, 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “Engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istemiştir. 1992 yılından bu yana kutlanan bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlar ile engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir.

  Engellilik; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engellilerimizin toplumla bütünleşmelerinin ve hayatın her alanında aktif katılımlarının sağlanması, ayrımcılığa maruz kalmaması, sunulan hizmetlerin erişilebilir olması, devletimize ve toplumumuza düşen öncelikli bir görevdir. Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını taşrada temsilen İl Müdürlüğümüz özel politika gerektiren gruplar öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımıza bu bilinçle hizmet vermektedir.

  Müdürlüğümüz engelli vatandaşlarımıza yönelik barınma, bakım, rehabilitasyon ve nakdi yardımlar ile hizmet sunarak engellilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. İl Merkezimizde ve ilçelerde yaşayan ağır engelli kişilere 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde engelli evde bakım hizmeti götürülmektedir. İlimizde; 2006 yılı Kasım ayında ağır engellilerin evde bakım hizmeti başlatılmış olup; 2016 Aralık ayı itibariyle, hizmet başladığından bu yana 7958 kişi bu hizmetten yararlandırılmıştır. Halen 3866 kişi evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Evde bakım ücreti olarak ağır engelliye bakım hizmeti veren akraba veya vasiye aylık (932,59 TL) ücret ödenmektedir. Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engellilere İlimiz bünyesinde 2000 yılından - 2016 Aralık ayına kadar 10740 Engelli Kimlik Kartı düzenlenmiş ve engellilerimize verilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 04.05.2016 tarihinde hizmete başlamıştır. 13 yaş üstü Engelli kadınlara hizmet veren 60 kapasiteli kuruluşumuz 1 idari bina ve 5 yaşam evinden oluşmaktadır.

  Diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Engelli Hizmetlerinde de aileyi bir çözüm birimi olarak görüyoruz. Aile odaklı yürüttüğümüz engelli hizmetlerinde toplam kaliteyi yakalamamız, ancak zihniyet dönüşümü ve farkındalığın arttırılmasıyla mümkün olacaktır.

  3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor,
Tüm engelli kardeşlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum..
                                                                       Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
                                                                                  Süleyman ERDOĞAN


Sonraki Sayfa: Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı

Önceki Sayfa : Denizli Huzurevi Sakinlerimiz ve Personellerimizden Gösteri